MEMBRANE INTERCONNECTOR (MEMBRANE COUPLER)

MEMBRANE INTERCONNECTOR (MEMBRANE COUPLER)

Membraan-verbindings (ook bekend as membraankoppelstukke) word gebruik om die permeaatbuise van membraanelemente van kant tot kant te verbind wanneer twee of meer elemente in 'n drukvat geïnstalleer word.

 

*  Membrane Alle: Interkonnekteerder 4 " - F : 4" Standrad Vroulike aansluiting vir manteltipe membraan met 0,75 "of 19,1 mm, enkele o -ring aan elke kant.

 

* Alle membraan: Interconnector 4 "-F-WC : 4" Standard Female connector vir manlike membraan met 0,75 "of 19,1 mm, dubbele o-ring aan elke kant.

 

* Membraan alles: Interkonnektor 8 " - F: 8" Standard  1.125: Manlike aansluiting vir vroulike tipe membrane, 2 o-ringe aan elke kant, 30 x 148 mm.